Vi gör ditt uppdrag från grunden.

Sedan 2005 har vi gjort tusentals markarbeten i Stockholms län med omnejd. Vi utför markberedning inom avlopp, tomt- & finplanering mm. För oss är det viktigt med nöjda kunder och våra uppdrag och uppdragsgivare växer stadigt. 


Markarbeten av alla typer

Vi arbetar både mot större företag enligt planritningar men också tillsammans med trädgårdsarkitekter för anläggningar i exempelvis villaträdgårdar.


Schaktning av mark & tomt

Hanvedens Entreprenader utför alla typer av markarbeten såsom gräv, schaktning, transport, rörläggningar, infiltrationer. Vi gör arbetet från grunden!


Snöröjning i Stockholm

Vi utför snöröjning, takskottning samt bortforsling av snö både för kommun, företag och bostadsrättsföreningar. Helhetsuppdrag, jour eller per timme.